Bizimle İletişime Geç

Genel

TBMM GÜNDEMİNDE OLAN “KAMU MÜTEAHHİTLERİNE FİYAT FARKI VERİLMESİ’NE YÖNELİK DÜZENLEMEYE DAİR TALEPLERİMİZ

Yayınlandı

on

TBMM GÜNDEMİNDE OLAN “KAMU MÜTEAHHİTLERİNE FİYAT FARKI VERİLMESİ’NE YÖNELİK DÜZENLEMEYE DAİR TALEPLERİMİZ

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş “Fiyat artışlarından mağdur olan kamu müteahhitleri için TBMM gelen fiyat farkı yasa tasarısında ihtiyaç duyulan taleplerin karşılanmaması durumunda bugün çözmediğimiz sorunlar yarın dönüşü çok daha yüksek maliyetle ve bırakacağı ağır hasarla tekrar karşımıza çıkacaktır.” dedi.

4734 Sayılı K.İ.K göre iş yapan meslektaşlarımızın, yüklenicileri oldukları işlerini; Covid-19 salgınının dünya ve ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkileri ve döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanmalar sonucunda temel inşaat malzemelerinde fahiş fiyat artışları yaşanmıştır.

Ayrıca malzeme tedarikinde yaşanan ciddi sorunlar sebebi ile de işlerde ciddi gecikmeler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Devam eden işlerde mevcut fiyat farkı hesaplama sistemi ve TÜİK verileri, gelen olağanüstü reel fiyat artışlarından oluşan farkı karşılamamaktadır. Ayrıca bir kısım işlerin sözleşmelerinde fiyat farkı bulunmadığından hiçbir oranda fiyat farkı alınamamaktadır.

TBMM plan ve bütçe komisyonu gündemine gelen müteahhitlik sektörünün mağduriyetlerini giderecek sözde teklif metninde maalesef sektörün mağduriyeti ve fiyat farkı taleplerinin %10’nu bile karşılamamaktadır. Önerge teklif metni sadece 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içermektedir. “İşin devamını” kapsamamaktadır.

Örneğin; 10 milyonluk bir işin üste verilen tarih dilimi arasında “%10’luk yapılan kısmına” %50’lik dahi fiyat farkı verilse totalde ki bedelin %5’e tekâmül etmektedir. Dolasıyla %200’e yakın girdi maliyetlerini %5-%10 gibi bir fiyat farkı oranı ile kurtarmak mümkün değildir.

Bu teklif bu haliyle ve bu şartlarda yasalaşırsa kamu müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren 80 bine yakın firmanın 40-50 bine yakını zor durumda kalacaktır. Ancak kendi öz finansman kaynaklarını tüketerek belki işler bitirilecek, kendi öz kaynakları olmayan geriye 30-40 bin civarı firma batmakla yüzleşerek en az 60-70 bin alt tedarikçi firmayı da mağdur ederek batmasına ve 600-700 bin kişinin de işsiz kalmasına sebep olacaktır.

 

Talep ettiğimiz makul fiyat farkı ortalama totalde 100 birim ise bu rakam karşılanmadığı zaman, batan müteahhittin bitiremediği işlerin yeniden ihale edilmesi son derece zor olacağı gibi ihale edilse bile yeni güncel maliyetlerle 2-3 katına ihale edileceğinden “kamu çok daha büyük oranda zarar edecektir.” Dolayısıyla teklif metninin aşağıda taleplerimiz çerçevesinde yeniden güncellenerek komisyonunuzca karşılayacak kapsamda yetki verilmesini talep arz ediyoruz. Aksi durumda 250 alt sektörün ana lokomotifi krize girerek sonuçları ülke ekonomisinde ve istihdam hayatında önemli kırılmalara ve krizlere sebep oluşturacaktır.

TALEPLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

 

  1. Gerek yüklenici gerek kamu menfaati açısından 01.01.2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda “fiyat farkı” verilerek işlerin bitirilmesidir!
  2. Reel piyasa fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız “tasfiye hakkı” tanınması ve teminatların iade edilmesi.
  3. Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, mdf vs. başta olmak üzere %200’ü geçen malzemelere “Geçici KDV İndirimi” getirilmesi.
  4. 01.2021 tarihinden bu yana gelişen olumsuz süreçlerden dolayı daha büyük zararlara sebep vermemek için işi yapamayan müteahhitlerimize teminatlarının iadesi, ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması (kendi geçmiş kusurlarından dolayı ilgili idarelerce yaptırımına muhatap olanları kapsamaz)
  5. Tasfiye edilen işler ilgili idarenin inisiyatifinde, fesih şartları kanuna göre belirlenmelidir.
  6. Devir işlerinde KİK payı ve karar pulunun da alınmayacağı açıkça belirtilmelidir.
  7. Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, puantaja göre değil yerinde gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir.
  8. Piyasada oluşan istikrarsızlık ve aşırı zamlar nedeniyle malzeme tedarik ve finansal aksaklıklar sebebiyle, işini zamanında teslim edemeyen müteahhitlerimiz ve idareler zor durumda kalmıştır. Mağdur olan yüklenicilere en az 90 iş günü ek süre verilmelidir.
  9. Covid-19 gerekçesi ile arttırılan stopaj vergisi ve KDV tevfikatı eski oranlara ve daha aşağı düşürmeli.
  10. Özel sektörde kat karşılığı iş yapan müteahhitlerin de8. Madde de belirtilen gerekçelerden dolayı mağdur olduklarını, sözleşmelerin sürelerine bakılmaksızın arsa sahipleri ve konut teslim sözleşmelerine ilaveten 12 ay ek süre verilmelidir.

 

 

OĞUZHAN KELEŞ

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Genel

BAŞKAN KELEŞ; MÜTEAHHİTLERLERE SESLENDİ!

Yayınlandı

on

Kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutta yönelik 3 finansman paketi sonucunda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş basın açıklamasında bulundu.

BAŞKAN KELEŞ; MÜTEAHHİTLERLERE SESLENDİ!

Paketin sektörümüz ve vatandaşlarımız adına eksikleri olmasına rağmen olumlu olduğunu dile getirerek müteahhitlere seslendi.

Keleş; “Açıklanan paketlerin ardından bir gecede Fiyat Artışları yaparak sektörümüzün itibarına ve güvenine zarar verilmesine hep birlikte karşı duralım, fırsat vermeyelim!” dedi.

 

“KONUT FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş; “Cumhurbaşkanımız daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşın uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatarak bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle vatandaşlarımızın ev sahibi olduğuna dikkat çekti. Fakat son dönemlerde inşaat temel malzemelerine genel orantısız zamlar, konut üretiminin baskılandığını, pandeminin buna sebebiyet verdiğini, emtia artışlarının ve 2018-2019 yıllarında sektörün ciddi zarar ederek zorlanmasının sebebi ile de konut üretiminin ciddi anlamda düştüğünü görmekteyiz.

Sektör olarak konut maliyetlerindeki özellikle son 1 yılda %300 oranında gerek inşaat malzemelerinde gerekse arsa maliyetlerindeki artışlardan dolayı konut fiyatlarının ister istemez vatandaşın alım gücünden uzaklaşmasına sebep olmaktadır, vatandaşın konuta erişimin kolaylığının; daha çok inşaat maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir destekle sağlanacağı düşüncesindeyiz diyen Başkan Keleş, Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 finansman paketini açıklamasının ardından sektöre yeniden canlılık gelebileceğini ve dar gelirli ailelerimizin konuta erişimi için önemli bir adım olduğu düşüncesindeyiz.”

Keleş; “Bizim arzumuz temel inşaat maliyetlerine gelen aşırı zamların düşürülmesi, arsa maliyetlerin düşürülmesi dolayısıyla konut maliyetlerinin düşürülmesi ile birlikte orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi daha gerçekçi olacaktır. “Dedi.

  KONUTTA FİNANSMAN PAKETİ

Konut finansmanı konusunda 3 paket hazırlandı.

“BİRİNCİ EL KONUT İÇİN 0,99 FAİZLİ KREDİ SAĞLAYACAĞIZ”

Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99’luk kredi sağlanacak.

“İKİNCİ PAKET 0,89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇERİYOR”

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022’den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL’ye dönüşümün teşvik etmektir.

“ÜÇÜNCÜ PAKET İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK”

Üçüncü paket sektörümüze yönelik. Mayıs itibarı ile projelerin bir an önce satılması için 20 milyarlık kaynak ayarlandı. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Üçüncü pakete yönelik açıklamalarda bulunan Oğuzhan Keleş; “ Konut üretiminin az olduğu ve üretimin zor olduğunu görmekteyiz, zamlar önlenmez ise 1 yıl taahhüdünü vermek zordur. Konutlara yeni bir fiyatlandırma yapılacağını öngörmekteyiz. Sektör ile ilgili iyileştirmeler sektör temsilcileri ile muhattap alınarak yapılmasının daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.” Dedi.

TOKİ’NİN PROJELERİNE DE HIZ VERİLİYOR!

  Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ’ye 30 milyar TL’lik destek sağlanacak. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE UYGUN MALİYETLİ KREDİLER

Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vereceğini dile getiren Cumhurbaşkanımız mahallelerde parsel bazlı sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağını ve özellikle hak sahipleri ile müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğini dile getirdi.

Başkan Keleş; Ülkemiz ve şehrimizin deprem kuşağından da olması sebebi ile kentsel dönüşüm bekleyen birçok yapı stoğu oluştu. Kentimizin kentsel dönüşüme girmesini beklediğimiz birçok alan birçok yapının olduğuna dikkat çekerek kentsel dönüşümü kapsayan tüm yapıların biran önce yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş; Alınan kararların sektör paydaşlarımız ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz dedi.

 

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI

OĞUZHAN KELEŞ

Okumaya Devam Et

Bizden Haberler

“YILLIK DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA PROGRAMI”

Yayınlandı

on

Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak düzenlediğimiz ‘Yıllık Değerlendirme ve Planlama Programı’mıza katılarak bizleri onurlandıran; kıymetli üyelerimize ve basın mensuplarımıza teşekkürü borç biliriz.

 

Okumaya Devam Et

Genel

ÜYE ZİYARETLERİMİZ;

Yayınlandı

on

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanımız Oğuzhan Keleş ve Yönetim Kurulu üyemiz ile kıymetli üyelerimize ziyaret gerçekleştirerek bayrağımızı takdim ettiler. Üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Değerli üyelerimize bizlere ayırdığı kıymetli vakit için teşekkür ederiz.  

Okumaya Devam Et
Reklamlar
Basında Kmb2 yıl önce

KOCAELİ KONUT SATIŞINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE!

  TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında Türkiye’de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarken Kocaeli’de bu...

Basında Kmb2 yıl önce

ARTIK KONUT ÜRETİMİNDE BÜYÜK PROREJELER HAYAL OLUYOR!

Bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre basın açıklamasında bulunan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı...

Genel2 yıl önce

BAŞKAN KELEŞ; MÜTEAHHİTLERLERE SESLENDİ!

Kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutta yönelik 3 finansman paketi sonucunda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş...

Bizden Haberler2 yıl önce

“YILLIK DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA PROGRAMI”

Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak düzenlediğimiz ‘Yıllık Değerlendirme ve Planlama Programı’mıza katılarak bizleri onurlandıran; kıymetli üyelerimize ve basın mensuplarımıza teşekkürü borç...

Basında Kmb2 yıl önce

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ OLRAK KOCAELİ BASINIMIZA ZİYARETTE BULUNDUK!

Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak Kocaeli Basınımızın İmtiyaz sahipleri ve Genel Yayın Yönetmenlerine nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Bizleri ağırlayan; 📌DEMOKRAT KOCAELİ GAZETESİ...

Genel2 yıl önce

ÜYE ZİYARETLERİMİZ;

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanımız Oğuzhan Keleş ve Yönetim Kurulu üyemiz ile kıymetli üyelerimize ziyaret gerçekleştirerek bayrağımızı takdim ettiler. Üyelerimizin görüş...

Basında Kmb2 yıl önce

Başkan Keleş: İnşaat malzemelerinde KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesini istiyoruz

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, her geçen gün artan maliyetler ve güncel ekonomi verileri üzerinden inşaat sektörünün durumuna ilişkin...

Genel2 yıl önce

KOTSİAD BAŞKANI ERKAN GÜL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ;

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanımız Oğuzhan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Kocaeli Tüm Sanayici ve...

Genel2 yıl önce

TBMM GÜNDEMİNDE OLAN “KAMU MÜTEAHHİTLERİNE FİYAT FARKI VERİLMESİ’NE YÖNELİK DÜZENLEMEYE DAİR TALEPLERİMİZ

TBMM GÜNDEMİNDE OLAN “KAMU MÜTEAHHİTLERİNE FİYAT FARKI VERİLMESİ’NE YÖNELİK DÜZENLEMEYE DAİR TALEPLERİMİZ İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda...

Genel2 yıl önce

TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından 17- 19 aralık tarihlerinde...

Trending